Urgenda

Urgenda is de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, sneller duurzaam wil maken. Dat doen ze aan de hand van hun visie 2030 met een concreet actieplan en projecten. Samen met ruim 700 organisaties is op 24 juni, 4 jaar na het winnen van de Klimaatzaak in Den Haag het 40-puntenplan gepresenteerd en overhandigd aan het kabinet. De 40 maatregelen zijn een handreiking en laat zien dat het kan om 25% CO2 te reduceren voor eind 2020. Alle maatregelen samen zijn goed voor een reductie van 10 tot 15 Mton CO2-eq.

Er is een derde extra oplossing toegevoegd aan het 40-puntenplan. Het actieplan inwisselen oude koelkasten - besparing 0,4Mton CO2. Deze is ondertekend door 70% van de koelkastenbranche.