Recycle afbeelding

Privacy

Verwerking van persoonsgegevens

Voor ons is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij respecteren jouw privacy en dragen er zorg voor dat we je persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving behandelen. Wij werken met een derde partij die voldoet aan de wettelijke privacy- en beveiligingsvereisten. Dat is Stichting OPEN, het producentencollectief in Nederland. Zij regelen bijvoorbeeld de vorderingen en betalingen aan producenten. Als we jouw gegevens doorgeven aan Stichting OPEN communiceren we dat mondeling en schriftelijk aan jou.

Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.weee.nl te gebruiken, ga je akkoord met onze privacy-policy en de voorwaarden die we hierin hebben opgenomen.

Doeleinden van de verwerking

Jouw persoonsgegevens verwerken wij voor de volgende doeleinden:

  • het uitvoeren van de met jou gesloten overeenkomst(en)
  • het voeren van de administratie en andere activiteiten van intern beheer
  • het berekenen, vastleggen en innen of uitbetalen van verschuldigde bedragen, onder andere het in handen van Stichting OPEN stellen van vorderingen of uitbetalingen
  • om met je in contact te kunnen treden en te reageren op jouw vragen
  • de afhandeling van het door jou ingevulde contactformulier op onze website
  • het verbeteren van onze website en dienstverlening
  • om toegang tot systemen beschikbaar te stellen die behoren bij onze dienstverlening, zoals onze portalen voor inzameling van e-waste

Bewaartermijn

We bewaren persoonlijke gegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld. Daarbij houden we er rekening mee dat we:

  • je vragen moeten kunnen beantwoorden of mogelijke problemen moeten kunnen oplossen;
  • klachten kunnen behandelen en de gegevens kunnen beschermen.

Dit houdt in dat we je persoonlijke gegevens gedurende een redelijke termijn na je laatste interactie met ons behouden. Als de persoonlijke gegevens niet meer nodig zijn, verwijderen we deze op een veilige manier. We kunnen gegevens verwerken voor statistische doeleinden, maar in dergelijke gevallen zijn de gegevens geanonimiseerd.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking: goede instructies aan alle medewerkers, encryptie van data, versleutelde communicatie, wachtwoordenbeleid en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk.

Vragen

Wil je meer informatie ontvangen, of heb je vragen over ons privacy-beleid? Mail dan naar contact@weee.nl

 

Onze privacy-statement baseren we op de AVG-wetgeving.