Recycling Service Centrum Amsterdam en Milieuwerk

Het Recycling Service Centrum Amsterdam (RSC Amsterdam) is 1 van onze 7 regionale sorteercentra. Het sorteercentrum legt veel nadruk op het betrekken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast is het misschien wel het meest inventieve sorteercentrum van Nederland, waar we graag mee samenwerken.

Sorteercentrum werkt samen met Milieuwerk als sociale werkgever

Het RSC Amsterdam werkt samen met stichting Milieuwerk om zoveel mogelijk mensen weer aan het werk te krijgen. Milieuwerk is een sociaal uitzendbureau voor bedrijven in het Amsterdamse havengebied: mensen zijn in dienst van Milieuwerk en worden tewerkgesteld bij bedrijven. Zo slaat Milieuwerk een brug tussen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en duurzame bedrijven. Milieuwerk verzorgt de begeleiding en afhandeling van zaken met instanties. Zodat een werkgever zich alleen hoeft te richten op het creëren van een goede werkplek.

Het is mooi dat sociaal werk, duurzaamheid en bedrijfsmatig werken hand in hand gaan. Dit bereiken we mede door een goede samenwerking met Weee Nederland.

Rik Pothuizen - directeur Operations, RSC Amsterdam

Werk is er genoeg. Het laten aansluiten met het verhaal van onze mensen, dát is de kunst! Wij zijn ervan overtuigd dat er voor iedereen met een arbeidsbeperking die wil werken een leuke en betaalde baan is.

David Jansen - directeur Milieuwerk

Slimme sortering van e-waste voor een circulaire economie

Dagelijks sorteert RSC Amsterdam het ingezamelde e-waste van gemeenten uit Amsterdam, Flevoland en de Gooi en Vechtstreek. Hierbij sorteren de medewerkers het ingezamelde e-waste op verwerkingscategorie en ontdoen het van schadelijke stoffen. Zo worden de batterijen uit apparaten gehaald, inkttoners verwijderd en verpakkingsmaterialen als karton en plastic gesorteerd. Door slim te sorteren wordt e-waste bij de verdere verwerking optimaal teruggebracht naar de originele grondstoffen.

RSC Amsterdam is van alle markten thuis

Op het sorteercentrum worden ook restpartijen en oude voorraden vernietigd, materialen uitgepakt, grondstoffen van elkaar gescheiden voor hergebruik én textiel gesorteerd. Bedrijven uit heel Nederland weten het RSC Amsterdam te vinden voor antwoorden op moeilijke afvalvragen, die veel handwerk vergen. Het is een grondstoffenbedrijf, dat van alle markten thuis is.

Win-winsituatie met regionale inclusieve sorteercentra

In 2014 introduceerden we samen met verschillende gemeenten een andere manier van e-waste-inzameling en -sortering. Wij wilden meer sociale werkgelegenheid in de regio creëren en zoveel mogelijk bijdragen aan de kringlooptransitie. Samen verankerden we duurzame en sociale waarden met de oprichting van regionale inclusieve sorteercentra. En nu werken er dagelijks zo’n 200 enthousiaste en betrokken medewerkers vanuit 7 sorteercentra aan e-waste-recycling. Tegelijkertijd verminderen we CO2-uitstoot met slimme logistiek en product- en grondstoffenbehoud. Een win-winsituatie voor gemeenten, instellingen en bedrijven.

Heb je vragen over inzameling van e-waste?

Heb je vragen over inzameling van e-waste?

Neem dan gerust contact met ons op!

Contact