Over Weee Nederland

Vandaag samen voor morgen!

Een positieve impact

Wij zijn een vernieuwende, praktisch ingestelde organisatie die vindt dat het (samen) altijd beter kan. Bij ons gaan milieu-uitdagingen hand in hand met de zorg voor mensen. Onze gedrevenheid maakt dat we meer willen en kunnen bereiken en daar ook voor gaan.

We zijn nog niet klaar

In 2021 besloot het ministerie dat het voor ons niet langer mogelijk was om een producentencollectief te zijn. Dat was met de overtuiging dat er maar plaats was voor 1 producentencollectief om de landelijk gestelde inzameldoelen van 65% te bereiken. Daarom werken we nu als uitvoeringsorganisatie voor stichting OPEN (voorheen Wecycle). Onze gedrevenheid om tot meer duurzame inzameling te komen en hergebruik te stimuleren, blijven we aanbieden. Vooralsnog zijn onze ideeën en innovaties nog niet binnen de samenwerking opgenomen. Nadat Weee Nederland in 2021 niet langer actief kon zijn als alternatief producentencollectief zijn helaas de inzamelpercentages sterk teruglopen in plaats van gestegen. We zitten ondertussen niet stil! We blijven onze klanten bedienen met de service die ze van ons gewend zijn, stellen sociaal maatschappelijk waarden centraal en zetten ons in om de levensduur van elektrische apparatuur te verlengen.

Heb je vragen over e-waste of Weee Nederland?

Neem dan gerust contact met ons op!

Contact

Oprichting Weee Nederland

Reint Sekhuis richt Weee Nederland op met 10 jaar ervaring als eigenaar van een recyclingfabriek voor e-waste. Het is de start van het tweede zelfstandige productencollectief in Nederland. Vanaf het begin zijn veel producenten, gemeentes en retailers enthousiast over de servicegerichte en sociale aanpak en steeds meer kiezen ervoor om naar ons over te stappen. Producenten kunnen ook bij ons terecht voor registratiehulp in het buitenland.

Een andere aanpak

De focus ligt op vernieuwing. Praktische kennis vertaalt zich in het opzetten van inclusieve sociale sorteercentra voor e-waste in heel Nederland. Ook geven we de winkelinzameling anders vorm: CO2-neutrale dienstverlening op maat én de inzameling van volumineuze EPS-verpakkingen. Gemeenten, scholieren en bewoners betrekken we bij de inzameling met de introductie van de e-waste race.

Proeven met nieuwe inzamelmethoden

Meer inzamelen is een belangrijke opdracht voor de producentensystemen. Samen met PostNL en de Fietskoerier pionieren we succesvol met inzameling via de pakketbezorging. Ook met Coolblue spreken we over terugname bij de bezorging. Ondanks de geslaagde pilots in Amsterdam, Groningen en Dordrecht komt er geen landelijke implementatie.

Verandering

Met onze andere aanpak lijken zowel de overheid als Wecycle verrast. Want niet 1, maar 2 partijen geven invulling aan producentenverantwoordelijkheid. Er moet nu rekening worden gehouden met verschillende belangen zodat producenten, gemeenten en retailers keuzevrijheid houden. Positief is dat er met alle veranderingen en de komst van Weee Nederland meer wordt ingezameld.

Social Enterprise

Met ons lidmaatschap bij Social Enterprise NL symboliseren we waar we vanaf het begin voor staan: wij willen een positieve impact maken op het klimaat en de samenleving. Weee Nederland is de belangrijke grondlegger voor de hedendaagse inclusieve e-waste centra. Waar milieu-uitdagingen hand in hand gaan met de zorg voor mensen die moeilijk zelfstandig aan een baan komen.

Plan van Aanpak 65%

In 2018 is het inzamelpercentage van e-waste 59%. Dit moet volgens regelgeving in 2019 65% zijn. Samen met ketenspelers en Wecycle stellen we het Plan van Aanpak 65% op. Wij zetten in op nieuwe manieren om meer in te zamelen (systeemverandering), maar Wecycle geeft aan dat zij nog niet klaar zijn om veranderingen door te voeren. Inzamelmethoden met grote impact slagen alleen als beide collectieven daarin samen optrekken. Wecycle focust op meer communicatie en aanscherping van regelgeving. Na een jaar blijken de plannen geen effect te hebben gehad en is het inzamelpercentage gedaald.

Pleiten voor systeemverandering door retourpremie

Inmiddels bedienen we 30% van alle producenten en inzamelpunten. Omdat het Plan van Aanpak te weinig resultaat oplevert, enthousiasmeren we een grote groep witgoedproducenten om te gaan werken met een retourpremie, een soort statiegeld. We vinden dat we niet langer kunnen wachten. Het retourpremieplan dienen we samen met Urgenda in bij de overheid. Het kabinet stemt direct in. Maar tot uiteindelijke uitvoering komt het niet, omdat 2 grote producenten het plan tegenhouden.

Overheid wil terug naar 1 producentencollectief

Het ministerie besluit de invulling van de producentenverantwoordelijkheid te veranderen en stemt in met een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) die Wecycle aanvraagt. Gevolg is dat producenten, gemeenten en retailers niet meer de keuzevrijheid hebben, maar zich moeten aansluiten bij 1 systeem. De nieuwe naam van Wecycle  wordt Stichting OPEN. Zij belooft het ministerie binnen 2 jaar 65% inzameling te bereiken.

Samenwerking met Stichting OPEN

We zijn van mening dat het uitsluiten van producentencollectieven, zoals Weee Nederland, in strijd is met (Europese) mededingingsregels. Maar we vinden onze verantwoordelijkheid te groot om vast te houden aan de huidige rol in de markt. We sluiten een samenwerkingscontract met Stichting OPEN en voeren voor de komende 5 jaar de inzameling van e-waste onder hun paraplu uit. Zo borgen we voor deze jaren onze inzamelstructuur en de banen van 250 mensen. Vanaf 1 maart 2021 gaat de AVV in.

Er wordt slechts 47% ingezameld

Binnen de samenwerking is afgesproken dat wij projectvoorstellen kunnen indienen voor meer inzameling. Stichting OPEN wijst 4 projecten die wij inbrengen echter af. Onze projecten passen niet in de visie en aanpak waar Stichting OPEN voor kiest. Deze aanpak richt zich op meer registratie, niet op meer eigen inzameling. In 2021 zakt het inzamelpercentage naar 47%. Toch stelt Stichting OPEN haar AVV-belofte voor 1 maart 2023 na te komen.

Stichting OPEN nog steeds ver af van eigen inzamel-ambitie

De AVV monitoringsrapportage 2022 en het Nationaal WEEE Register bevestigen dat stichting OPEN de eigen ambitie, om binnen twee jaar te voldoen aan de 65% doelstelling, niet heeft gehaald. Het inzamelpercentage zakt in 2022 verder weg naar 41%.

Het Ministerie rapporteert hierover in maart 2023 als volgt: ondanks de toezegging van stichting OPEN om binnen twee jaar na het algemeen verbindend verklaren van de afvalbeheerbijdrage-overeenkomst te voldoen aan de 65%-norm, is die nog steeds niet bereikt. Sterker nog, het behalen van het doel raakt steeds verder uit beeld.

Weee Nederland heeft ook in 2023 voorgesteld om de projecten die zij zelf uitvoert op te schalen en op die manier de gezamenlijke kennis met stichting OPEN beter te benutten. Het doel is om zo te komen tot meer hergebruik, reparatie en meer inzameling. Hier komt stichting OPEN in 2024 op terug.

Nog niet in balans

Wanneer we de balans in 2024 opmaken geven de cijfers in het Nationaal Weee Register aan dat het stichting OPEN niet gelukt is om in 2022/23 het streven van 65% inzameling te realiseren. In 2023 komt het inzamelpercentage uit op 43% ten opzichte van 56% in 2020. Om aan deze wettelijke verplichting te voldoen had er in 2023 111.000 ton meer ingezameld moeten worden.

Stichting OPEN geeft in zijn jaarverslag aan dat de doelstelling achterhaald is. Zo moet er bijvoorbeeld rekening worden gehouden met reparatie en hergebruik van apparatuur. Weee Nederland vindt het ook belangrijk dat hier meer aandacht voor is. Daarom hebben wij stichting OPEN in 2024 opnieuw aangeboden om hierin samen op te trekken. Zodat we niet alleen meer inzamelen, maar ook levensduurverlenging stimuleren. Op onze locatie bij Het Nederlands E- waste Centrum doen we dit al succesvol met bijvoorbeeld zonnepanelen, laadpalen, warmte- apparatuur en onderdelen.

 • Ver

  VERNIEUWEND

  We denken out of the box. Bewandelen graag nieuwe wegen. We innoveren. We denken namelijk dat het altijd beter kan. Hiervoor hebben we durf nodig en werken we hard. Soms zullen we fouten maken, maar dat is niet erg. Zo lang het eindresultaat maar beter is dan wat er was.

 • prak

  PRAKTISCH

  We weten waar we het over hebben. We komen uit de praktijk. Voor ons geen hoogdravende theorieën en modellen. Ja, we zijn slimme mensen die oplossingen bedenken die vernieuwend zijn. Maar we staan ook gewoon met de poten in de modder en houden het graag simpel en werkbaar. We kijken goed naar kennis die is opgedaan uit de wetenschap, mits deze in de praktijk is getoetst en gebleken effectief!

 • Saam

  SAAMHORIG

  We zien de mensheid niet los van de aarde waarop we leven. En we zien onze organisatie niet los van de samenleving. We gaan verbindingen aan voor de lange termijn en we zoeken continu nieuwe relaties die aansluiten op onze gedachten. We beseffen dat we lange termijn relaties alleen kunt aangaan als je je flexibel opstelt. En als we het beste uit elkaar weten te halen.

Wij zijn Weee Nederland

Wij zijn Weee Nederland

Een team dat voor je klaarstaat! Ben je een producent, die elektronica verkoopt in het buitenland? Een ondernemer, die geïnteresseerd is in te hergebruiken apparatuur? Bel of mail ons dan gerust. Hieronder stellen we ons graag aan je voor:

Ons team

Weee in beeld

Heb je vragen over e-waste of Weee Nederland?

Heb je vragen over e-waste of Weee Nederland?

Neem dan gerust contact met ons op!

Contact