Vragen over WEEE-registratie

Nederland kent een wettelijke producentenverantwoordelijkheid voor importeurs en producenten van elektrische en elektronische apparaten. Dit is geregeld in de Nederlandse regeling 'Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur' (AEEA). Het blijkt dat nog lang niet alle Nederlandse producenten en importeurs voldoen aan deze wetgeving. De afgelopen tijd begon de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) actief te controleren op naleving van deze verplichting. Veel bedrijven hebben nog vragen: moeten we registreren, waarom registreren etc. Graag zetten wij de meest gestelde vragen en antwoorden op een rij.