Update lampeninzameling

Pas geleden werd een ontwerp-besluit ter inzage gelegd voor de AVV lampen. Graag lichten we dit toe. Weee Nederland zamelt vanaf 1 januari 2019 voor producenten, naast e-waste (waaronder armaturen), ook lampen in. Inmiddels hebben zich zo’n 100 producenten en importeurs van lampen aangesloten bij Weee Nederland. Via ons inzamelnetwerk worden bij winkels en gemeenten lampen ingezameld. Weee Nederland verzorgt de inzameling C02 neutraal en helpt daarbij mensen aan het werk die moeilijk zelfstandig een baan kunnen vinden. Weee Nederland zal naar aanleiding van de ter inzage legging van het ontwerpbesluit een zienswijze indienen waarin bezwaar wordt gemaakt tegen de AVV die stichting Lightrec wil.