Registreren of niet?

Producenten en importeurs van elektrische en elektronische apparatuur moeten zich registreren, zorgdragen voor inzameling en recycling in de afvalfase en de op de markt gebrachte en teruggenomen volumes rapporteren. Hier krijgen wij regelmatig vragen over. Een van de vragen is: hoe weet ik of u deze wettelijke verplichting heb? Graag zetten wij het antwoord hierop voor u op een rij.