26-6-2015
Recyclebedrijven

Recycling? 97 + 99 %

Een oude computer die via Weee Nederland verwerkt wordt, zal voor 99 % gerecycled worden. Dit percentage bestaat voor 95 % uit materiaal hergebruik en 4 % energetische recycling.