4-11-2019
Gemeentes

Nieuw beeldmerk

Samen geven we afval een nieuw leven: dat is de boodschap van het nieuwe, verbindende beeldmerk afvalscheiding dat kort geleden is gelanceerd. Het doel van het beeldmerk is dat consumenten de communicatieuitingen van publieke en private organisaties over afvalscheiding met elkaar gaan associëren. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven is blij met het beeldmerk: '.. Met dit beeldmerk stimuleren we mensen nog meer om beter en slimmer afval te scheiden. Goed voor ons milieu en cruciaal voor een gezonde toekomst.' Weee Nederland was betrokken bij de tot standkoming en wij gebruiken het logo op onze communicatiemiddelen voor consumenten.