14-9-2016
Recyclebedrijven

Handhaven op Weeelabex-certificering

In 2016 is de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) actief begonnen met het handhaven van de verplichte Weeelabex-certificering van verwerkers van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). Sinds 1 juli 2015 zijn verwerkers van AEEA verplicht een Weeelabex-certificaat (www.weeelabex.org) te hebben als zij deze apparatuur verwerken. De Weeelabex-standaard geeft uniforme regels voor de inzameling, opslag, transport, verwerking, recycling en het hergebruik van e-waste.