28-7-2015
Gemeentes

Gemeentenmiddagsessie op 7 oktober a.s.

Elektronisch afval in de gemeenten; wat kan er nog beter?

> Wel eens nagedacht of de inzameling, sortering en ontmanteling van elektronisch afval in uw gemeente (nog) beter kan (want dat kan!)?
> Horen hoe andere gemeentes dit deden en kijken wat voor u de mogelijkheden zijn?
> Weten hoe inwoners van de gemeenten écht betrokken worden bij het inzamelen?
> Kom dan naar onze gratis middagsessie voor gemeenten op woensdag 7 oktober a.s. in Apeldoorn