Gefeliciteerd Closing the loop!

Gister namen de opstellers van het Grondstoffenakkoord vijf transitieagenda’s in ontvangst. In de agenda’s staan voorstellen die de omslag naar een circulaire economie versnellen. Weee Nederland levert een actieve bijdrage aan de transitieagenda. Daarnaast was de uitreiking van de Circular Award 2018. Closing the loop won! Het bedrijf heeft meer dan 2 miljoen telefoons gerecycled en werd door de jury geroemd door zijn sluitende businesscase. Met de uitreiking is de derde Week van de Circulaire Economie afgetrapt.