4-4-2017
Producenten

Eenvoudig voldoen aan WEEE-wetgeving

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) schrijft momenteel bedrijven aan die mogelijk elektrische of elektronische apparatuur hebben geïmporteerd en deze in Nederland in de handel brengen. De ILT houdt namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu toezicht op de naleving van de zogenoemde Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (afgekort: AEEA). Uit deze Regeling vloeit de verplichting voort dat producenten verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de door hen op de markt gebrachte producten wanneer deze afval zijn geworden. Een importeur staat hierbij gelijk aan een producent. Producenten van elektr(on)ische apparatuur moeten zich volgens de Regeling registeren bij het Nationaal (W)EEE register. Het eenvoudigst is om de regelgeving na te leven door deelnemer te worden bij een producentencollectief, zoals Weee Nederland.