Doelstellingen komende jaren

Dit jaar, 2019, moet 65% van het gemiddelde gewicht dat aan elektrische apparaten in de afgelopen drie jaar op de markt is gezet, conform wet- en regelgeving worden verwerkt. Dat is de doelstelling uit de WEEE-directive, die is geïmplementeerd in de regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Meer afgedankte apparaten, ofwel e-waste moet worden gerecycled of hergebruikt. Om dit te bereiken overleggen producentensystemen, brancheorganisaties, de NVRD, het ministerie I&W en andere stakeholders met elkaar. Naast het verbeteren van communicatie aan de burgers wordt er nagedacht over aanvullende inlever mogelijkheden die er voor zorgen dat er minder elektrische apparaten in het restafval verdwijnen. Er zijn meerdere initiatieven, zoals Weeelectric, premium pick-up en de BEST-tas.