15-9-2016
Gemeentes

Alle grondstoffen hergebruiken én mensen betrekken

In de media was volop te lezen dat het kabinet nog dit jaar een nationaal grondstoffenakkoord wil sluiten met bedrijven, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties om het gebruik van grondstoffen drastisch te verminderen. "We moeten af van deze wegwerpmentaliteit", schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu) aan de Kamer. Wij zien kansen om binnen gemeenten slagen te maken met e-waste.