3-2-2016
Producenten

Actieve free-rider handhaving

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat ook in 2016 door met controles op ingediende verkooprapportages en free-rider handhaving. Samen met de andere producentenorganisaties kwamen we in 2015 tot een controleprotocol. De ILT vindt deze zelfregulering van de markt echter niet voldoende. Ze blijven dus de individuele producenten/importeurs controleren op de ingediende verkoopcijfers bij de producentenorganisaties en daarmee het nationaal WEEE register.