Nieuws en inzichten

30-7-2020

Er belanden nog spullen bij het restafval die daar niet thuishoren. Dit is te lezen in het rapport Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses 2019 van Rijkswaterstaat dat pas verscheen. Het is een monitoring van de inhoud van het restafval. In 2018 bedraagt het aandeel elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) in het huishoudelijk restafval 1,3%. Verreweg de meeste apparaten worden dus op de juiste manier ingeleverd (bij milieustraten, de winkel waar een nieuw apparaat is gekocht etc), waardoor deze kunnen worden gerecycled.

20-7-2020

Er zijn wijzigingen in de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Deze aanpassingen gaan in op 1 oktober 2020 en komen bovenop de wijzigingen van 2016. In een nieuw artikel wordt een registratie- en rapportageplicht geïntroduceerd voor de export van tweedehands apparatuur. Exporteurs van gebruikte producten moeten vanaf 2021 gaan registreren waar ze deze apparaten naartoe brengen. Deze geëxporteerde gewichten worden vervolgens afgetrokken van het inzameldoel van 65%. Geëxporteerde producten kunnen immers niet meer worden ingezameld in Nederland. 

Weee Nederland biedt elektronicawinkels in heel Nederland een passende oplossing.
6-7-2020
Retailers

Weee Nederland biedt elektronicawinkels in heel Nederland een passende oplossing. Allereerst zorgen wij dat de ingezamelde apparaten efficiënt en op een passende manier worden afgevoerd en worden verwerkt. Wij registreren en rapporteren vervolgens digitaal en realtime. Retailers ontvangen daarnaast een passende vergoeding voor hun inspanningen. We nemen op verzoek ook de verpakkingen zoals piepschuim en folies mee. De inzameling met onze voertuigen is nagenoeg CO2 neutraal. Soms zegt een beeld meer dan duizend woorden, daarom maakten we over dit alles een korte film.

8-7-2020

Vorig jaar belandde wereldwijd ruim vijftig miljoen ton aan elektrische apparaten bij het afval. Dat is meer dan zeven kilo per persoon. En die berg groeit snel. Slechts een zesde van het elektronisch afval wordt gerecycled. Nederland heeft hier een belangrijk aandeel in. Dit is te lezen in het net verschenen VN-rapport ‘Global E-waste Monitor 2020’. Er is dus nog ruimte voor verbetering. Reint Sekhuis van producentensysteem Weee Nederland en Anneloes Oldenburger van inzamelaar en verwerker Virol reageren op het rapport. Wat doen we al? En waar zit nog die ruimte?

26-6-2020

Groep 8 van basisschool Mgr. Bekkersschool uit Spijkenisse heeft met hun campagne ‘Red e-waste uit de prullenbak’ een ASUS laptop gewonnen. De school deed mee aan de prijsvraag van de online E-waste Race waarin ze een eigen campagne moesten bedenken met de boodschap ‘Red het e-waste uit de prullenbak’. Een jury bestaande uit Weee Nederland, ASUS en E-waste Race koos uit alle inzendingen uiteindelijk voor de Mgr. Bekkersschool. Zij maakte een informatief en aansprekend filmpje waarin ze mensen oproepen hun e-waste te recyclen. Deze boodschap hebben ze flink verspreid via social media.

Rond producentenverantwoordelijkheid AEEA is bij een aantal gemeenten onrust ontstaan over hun toekomstige rol in de inzameling, sortering en/of demontage van AEEA
19-6-2020
Gemeentes

Gemeenten spreken zorgen uit aan de NVRD over mogelijke monopolisering van de AEEA-markt. Daarom stuurde de NVRD een brief aan het Ministerie. Hierin staan de belangrijkste uitgangspunten waaraan bij de nieuwe invulling van producentenverantwoordelijkheid voor AEEA zou moeten worden voldaan. U leest de punten hier.

Meer samenwerking en geen monopolisering van de AEEA-markt
18-6-2020

We staan in de juni editie van GRAM, het vakblad van de NVRD. De advertorial gaat in op actuele zaken die in onze branche spelen. Meer samenwerking en geen monopolisering van de AEEA-markt is de kern van het artikel. Reint Sekhuis, directeur van Weee Nederland, vertelt over hoe de komst van Weee Nederland producenten en gemeenten een keuze gaf en hij gaat in op onze missie. Natuurlijk komt ook de AVV-aanvraag aan bod, waarover al veel te lezen is op onze site, o.a.

Consumenten zien in de transitie naar een circulaire economie in toenemende mate een rol voor zichzelf.
12-6-2020

Consumenten zien in de transitie naar een circulaire economie in toenemende mate een rol voor zichzelf. Uit de Monitor Duurzaamheid van ABN AMRO blijkt dat zij daarbij meer overtuigd raken van ‘product-as-aservice’-diensten (PaaS) zoals deelauto’s. Consumenten zijn vooral bezorgd over het uitputten van grondstoffen en vinden een circulaire economie daarom belangrijker. 

Tronix Lightning vertelt over hun ervaringen met producentensysteem Weee Nederland
22-5-2020
Producenten

We staan in [inst]ALLICHT, nummer 4. Het blad voor licht, architectuur en design. In het artikel komt Tronix lighting aan het woord. Ze vertellen over hun ervaringen met ons producentensysteem. Ook wordt er meer uitgelegd hoe de WEEE-wetgeving in elkaar zit en wat er onder de wetgeving valt. 

Duurzaamheid staat centraal in de missie van Weee Nederland
15-5-2020

Begin dit jaar brachten wij onze CO2-footprint in kaart. Hierbij maakten we gebruik van het reductiesysteem conform de CO2-Prestatieladder 3.0. In dit systeem komen de vier elementen inzicht, reductie, communicatie en deelname aan initiatieven naar voren. Inmiddels is ons CO2-Bewust certificaat, niveau 3 binnen en daar zijn we erg trots op.