5-11-2015
Producenten

Inzamelen voor de grootkeukenbranche!

Weee Nederland gaat de registratie, inzameling en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur uit de grootkeukenbranche doen. Kort geleden sloten we een overeenkomst met de Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Grootkeukenapparatuur (NVLG). De collectieve overeenkomst gaat op 1 januari 2016 in. Hiermee voldoet de NVLG aan de wettelijke verplichting die voorschrijft dat producenten en importeurs verantwoordelijk zijn voor de inname en recycling van de apparaten die zij op de markt brengen. Bovendien gebeurt dit dan met een partner (Weee Nederland dus..!) die de inzameling zo duurzaam mogelijk maakt. De NVLG vertegenwoordigt 40 bedrijven (fabrieken, importeurs, projectbedrijven en servicebedrijven) die actief zijn op de Nederlandse markt met de afzet van grootkeukenapparatuur.