E-waste race: gezamenlijk doel met resultaat

De komende jaren moet er veel meer AEEA worden ingezameld. Weee Nederland gelooft dat dit alleen kan als er dichter bij de burger wordt ingezameld.

Samenwerking met ERP

Weee Nederland en het European Recycling Platform (ERP) werken sinds 2013 samen. Beide partijen streven er naar om eerlijke concurrentie te bewerkstelligen in de Europese terugname markt voor afgedankte elektronica.