Nieuws 08 februari 2024

Onderzoek naar samenwerking stichting OPEN

Op 17 januari jl. heeft onderzoeksbureau TwijnstraGudde een evaluatierapport gepubliceerd over de organisatie en werking van de beloofde ketensamenwerking in de afgelopen drie jaar door stichting Open en de alliantiepartners.

Aanleiding is de afgegeven AVV (Algemeen Verbindend Verklaring) waarin is opgenomen dat de staatssecretaris het waarschijnlijk acht dat met het actieplan 65% uiterlijk in 2023 ook de afgesproken doelstelling van 65% kon worden gehaald.

Het rapport geeft aanbevelingen over wat er zou moeten gebeuren om wel te komen tot een gezamenlijk gedragen ambitie en het geven van ruimte aan elkaar om te geven en nemen.

 

 

Heb je vragen over hergebruik?

Heb je vragen over hergebruik?

Neem dan gerust contact met ons op!

Neem contact op