Nieuws 13 juni 2023

Gemeenten werken mee aan betere werkomstandigheden

Weee Nederland werkt samen met gemeenten aan het verbeteren van de inzameling van e-waste. Daarbij staat veiligheid voorop! Door op de milieustraat kleine elektrische apparaten in aparte inzamelbakken te doen, worden deze gescheiden gehouden van grote apparaten zoals een koelkast. Dit maakt de opslag in de container niet alleen veiliger, maar helpt ook de medewerkers op de sorteercentra. Het maakt de sortering minder moeilijk en het werk minder zwaar.

Om de container juist te beladen is samen met HVC een instructiefilm gemaakt hoe de milieustraat de container het beste kan vullen met e-waste. Dit vraagt om ander toezicht op de milieustraat. Er wordt vooral op gelet dat de containers op de juiste manier gevuld worden. Voor kleine apparaten kan dit kan tot aan de rand van de inzamelbak, zodat apparaten er niet afvallen en het sorteren makkelijker en veiliger kan.

Een enkele keer gaat het mis wanneer apparaten door omstandigheden toch verkeerd in de container opgeslagen worden en bij het sorteercentrum worden aangeleverd. Nadat Weee Nederland foto’s van de situatie verstuurt vindt er overleg met de gemeente plaats. Er wordt samen met de milieustraat een oplossing besproken om herhaling te voorkomen.

Heb je vragen over circulariteit en inzameling?

Heb je vragen over circulariteit en inzameling?

Neem dan gerust contact met ons op!

Neem contact op