Nieuws 08 januari 2024

Ministerie BZK, VNO NCW, Saxion en Provincie op bezoek

In 2024 zullen Weee Nederland en Refurn de volgende stap maken om circulariteit van zonnepanelen vast op de Nederlandse kaart te zetten, door deze hoogwaardig her te gebruiken. Naar aanleiding van dit initiatief, zie ons nieuwbericht van 15 september 2023, zijn ca. 10 vertegenwoordigers van verschillende departementen en andere ‘circulair’ betrokkenen op bezoek geweest bij Refurn en Weee Nederland.

Willemien Vreugdenhil, Deal maker voor de Regio Deals Oost-Nederland van het ministerie van BZK en Arko van Brakel, directeur Strategische Board Regio Stedendriehoek (zie foto) zijn druk met elkaar in gesprek en reageerden samen met hun collega’s enthousiast op de circulaire activiteiten die plaatsvinden op het Nederlands E-waste Centrum in Apeldoorn.

Het was erg leuk en zinvol om met elkaar van gedachten te wisselen over het invullen van producentenverantwoordelijkheid vanuit circulair oogpunt!

Heb je vragen over hergebruik?

Heb je vragen over hergebruik?

Neem dan gerust contact met ons op!

Neem contact op