Nieuws 10 juli 2024

Inzamelresultaten van Nederlands e-waste in 2023

Net als in 2021 en 2022, is ook in 2023 de wettelijke inzameldoelstelling van 65% voor e-waste niet gerealiseerd. In 2021 was het inzamelpercentage in Nederland gezakt naar 44% en in 2022 naar 41%. Het inzamelpercentage voor 2023 is door het Nationaal Weee register vastgesteld op 43%.

Stichting Open heeft in 2021 een centrale regiefunctie gekregen en aangegeven dat een inzamelpercentage van 65% binnen twee jaar na afgifte van de AVV (Algemeen Verbindend Verklaring) behaald zal kunnen zijn. Stichting OPEN heeft zich tot doel gesteld om namens producenten collectief uitvoering te geven aan de verantwoordelijkheid en verplichtingen uit hoofde van de Regeling AEEA én te streven naar uitvoering hiervan tegen zo laag mogelijke kosten.

De gemiddelde hoeveelheid op de markt gebrachte elektronica (POM) in de afgelopen drie jaar (512.000 ton) was nagenoeg gelijk aan de POM in 2020. In 2023 werd er in Nederland ca. 218.000 ton ingezameld. In 2020 was dit ca. 213.000 ton. Het Nationaal Weee Register rapporteert hierover dat er in 2023 111.000 ton meer ingezameld had moeten worden om de wettelijke inzameldoelstelling van 65% te realiseren.

In de opgegeven volumes zijn zonnepanelen niet opgenomen.

In het jaarverslag van stichting OPEN wordt vermeld dat de inzameldoelstelling van 65% is achterhaald. Volgens stichting OPEN ondersteunt de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de visie hierop van stichting OPEN. Samen met het ministerie wil stichting OPEN werken aan een nieuwe doelstelling. Of dit zou betekenen dat de Europese wettelijke doelstelling van 65% niet langer voor Nederland opportuun is, wordt in het jaarverslag niet vermeld.

Heb je vragen over hergebruik?

Heb je vragen over hergebruik?

Neem dan gerust contact met ons op!

Neem contact op