Nieuws 15 januari 2024

Hoofdlijnenverslag afgifteplicht I&W te eenzijdig?

Er zijn vele zienswijzen ingebracht over het Besluit van I&W om te komen tot een nieuwe vorm van afgifteplicht voor AEEA. Belangrijkste argumentatie en zorg vanuit de branche is dat de afgifteplicht onvoldoende robuust is en indruist tegen circulair beleid. Het inzetten op reparatie en hergebruik wordt in de nieuwe afgiftplicht onvoldoende verankerd.

Door de wijze waarop het hoofdlijnenverslag in januari 2024 is gepubliceerd lijkt I&W voornemens om voorbij te gaan aan essentiële kanttekeningen vanuit de branche. De samenvatting van I&W van de ingediende zienswijzen is beperkt en maakt dat vooral ‘steunende opmerkingen’ de boventoon lijken te voeren. Een eigentijdse afgifteplicht is door goede samenwerking prima in te vullen. Het zou jammer zijn als aan de essentie van de constructieve zienswijzen voorbij wordt gegaan.

Volgens I&W ,, zal de afgifteplicht door de reacties een grote stimulans zijn om de correcte inzameling van AEEA en de daarmee gepaard gaande passende verwerking en/of voorbereiding voor hergebruik van AEEA te realiseren.”

Een groot aantal representatieve brancheorganisaties heeft echter duidelijk gemaakt dat de afgifteplicht zoals deze nu voorligt in deze vorm niet wenselijk is.

Enkele reacties:

  • Onze circulaire kanttekening is dat met te grote stappen -via afgifteplicht- de AEEA te snel ingezameld wordt voor de één na laagste R op de R-ladder, het recyclen. Dat is ongewenst en niet nodig.
  • Onze branchevereniging is van mening dat nieuwe wetgeving erop gericht moet zijn dat we meer hergebruiken en repareren en daarmee hoger op de R-ladder komen. Dit moet gestimuleerd worden, deze afgifteplicht voorziet daar niet in.
  • De afgifteplicht mag (de voorbereiding van) hergebruik niet in de weg staan, dat is een belangrijke voorwaarde om in te kunnen stemmen met de afgifteplicht.
  • Bij een duurzame afvalbeheerstructuur hoort uiteraard ook een duurzame afgifteplicht, maar deze ontbreekt in de huidige opzet.
  • Wij staan achter de invoering van een afgifteplicht om zo lekstromen te voorkomen en waardevolle grondstoffen te behouden. Maar dan wel als de mogelijkheden voor de (voorbereiding van) hergebruik en hoogwaardige recycling via beleidsmaatregelen en wetgeving worden gewaarborgd.

 

Of I&W de kaders voor een afgifteplicht door de ingebrachte zienswijzen zal bijstellen is nu afwachten. We houden je op de hoogte.

Heb je vragen over hergebruik?

Heb je vragen over hergebruik?

Neem dan gerust contact met ons op!

Neem contact op