Nieuws 15 september 2023

Extra stimulans voor hergebruik zonnepanelen

Refurn, Weee Nederland en stichting Zonnext zetten zich al enige jaren in om zonnepanelen die het nog prima doen een tweede leven te geven. Omdat er steeds meer zonnepanelen worden vervangen of afgedankt, komen er ook steeds meer panelen beschikbaar voor hergebruik. Weee Nederland zamelt deze in. Natuurlijk komt hier heel wat bij kijken als je de inzameling en het hergebruik op een verantwoorde, sociale en duurzame manier wilt doen. Refurn verzorgt de sortering, de technische keuringen, het schoonmaken en het zorgvuldig verpakken van herbruikbare zonnepanelen.

In verband met de grote vraag naar herbruikbare zonnepanelen, het hogere aanbod hiervan en het steeds meer oog hebben voor duurzaamheid wordt er een nieuwe professionaliseringsslag gemaakt. Circulaire fabrieken heeft op basis van een projectplan van Refurn, die samen met enkele partners een professionele zonnepanelen rotonde in Apeldoorn wil inrichten, een subsidie- bijdrage toegekend. Met dit extra geld wordt er ge├»nvesteerd in een nieuwe test- en wasstraat voor de levensduurverlenging van zonnepanelen. Zo wordt onder andere het water dat wordt gebruikt voor de reiniging geregenereerd en worden zowel de ergonomische als technische voorzieningen opnieuw ingericht. Inmiddels is er opdracht gegeven voor de bouw van de installatie. Wordt vervolgd…

 

Impressietekening wasstraat met regeneratie reinigingswater

 

Heb je vragen over hergebruik?

Heb je vragen over hergebruik?

Neem dan gerust contact met ons op!

Neem contact op