Nieuws 22 januari 2024

Circulaire ambities, maar dan anders(om)

Weee Nederland werkt mee aan het wetenschappelijke BACE Project, waarvan de Vrije Universiteit Amsterdam initiatiefnemer is. Daarin wordt o.a. samengewerkt met partners zoals de TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Utrecht (HU).  BACE staat voor Bottom up initiatives as Accelerators of the Circular Economy. Om te komen tot meer inzameling, hergebruik en reparatie van elektronica is het essentieel dat hiervoor meer draagvlak komt. Dit wil BACE bereiken door een andere manier van aanpak.

De projectaanvraag van BACE bij NWO richt zich op het maakbaar maken van een meer circulaire en inclusieve maatschappij, waarbij maatschappelijke/burger initiatieven de belangrijkste rol spelen. Op die manier wordt de betrokkenheid vergroot en kan er gericht een praktische invulling plaatsvinden door initiatieven te ondersteunen. Bottom up, in plaats van top down. Niet zeggen wat er moet gebeuren, maar met elkaar doen wat er moet gebeuren.

Hiervoor is een betrouwbaar onderzoek nodig zodat ook beleidsmakers dit kunnen gebruiken om de transitie nieuwe impulsen te geven en de juiste kaders te ontwerpen die aansluiten bij de nieuwe economie. Ook partijen als het Ministerie, Rijkswaterstaat, de NVRD, Repair Café, Race Against waste, Kringloopwinkels en gemeenten maken deel uit van de projectaanvraag.

Op 19 december hebben we na de presentatie van BACE vragen mogen beantwoorden aan de internationale beoordelingscommissie KIC Circulaire Economie in Utrecht. Of het project gehonoreerd wordt is nog afwachten. Weee Nederland gelooft sterk in deze wetenschappelijke, maar ook praktische aanpak en het brede commitment vanuit de partners. Wij hopen dat de NWO de urgentie van ‘BACE’ erkent. De komende maanden zal de uitslag bekend worden.

 

Heb je vragen over hergebruik?

Heb je vragen over hergebruik?

Neem dan gerust contact met ons op!

Neem contact op