Nieuws 14 maart 2024

Bestuurders laten zich informeren

Op 13 maart stopte een volle bus met bestuurders voor de poorten van Weee Nederland en Refurn in Apeldoorn. Wethouders en beleidsmedewerkers uit verschillende gemeenten, het waterschap en de Provincie namen deel aan een tour in het kader van de week van de circulaire economie. De huidige rol en ambitie van Weee Nederland en Refurn stonden daarbij centraal.

Op het sorteer- en innovatiecentrum is uitleg gegeven over onze maatschappelijke en innovatieve bijdragen op het gebied van circulariteit van technische producten zoals zonnepanelen, CV ketels en laadpalen om deze een hoogwaardig tweede leven te geven. In 2023 is een support bijdrage ontvangen voor de verdere bouw van een test- en wasstraat voor zonnepanelen van de Stedendriehoek, die in april gereed zal zijn.

Weee Nederland en Refurn zijn in Nederland koploper op dit gebied en werken hiervoor samen met producenten, installateurs, woningcorporaties, energiebedrijven en Techniek Nederland. Er werd een inspirerende discussie gevoerd over het invullen van producentenverantwoordelijkheid op het gebied van hergebruik en hoe zich dit verhoudt tot de huidige AVV waarin Weee Nederland en Refurn een belangrijke rol zouden kunnen hebben om circulariteit en sociaal maatschappelijke bijdragen te stimuleren.

Er komt zeker een vervolg!

Heb je vragen over hergebruik?

Heb je vragen over hergebruik?

Neem dan gerust contact met ons op!

Neem contact op