WEEE-Compliance in Europa

De WEEE-richtlijn geldt in heel Europa en dit brengt wettelijke verplichtingen met zich mee. Als u producent of importeur bent van elektr(on)ische producten en die in het buitenland op de markt zet dan moet u deze producten registreren en rapporteren bij de WEEE-registratiesystemen van de betreffende landen. Weee Nederland kan u hierbij adviseren en bezit de kennis en ervaring om u middels onze consultancydiensten efficiënt en optimaal te ondersteunen.