6-7-2015

Registeren of niet?

Producenten en importeurs van elektrische en elektronische apparatuur of lampen moeten zich registreren, zorgdragen voor inzameling en recycling in de afvalfase en de op de markt gebrachte en teruggenomen volumes rapporteren. Hoe weet u of u deze wettelijke verplichting heeft? Wij zetten het voor u op een rij. Het schema kunt u ook in het groot bekijken, zie de link in de tekst.