diensten aan u

U moet of wilt voldoen aan de eisen die de Nederlandse regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur stelt? En u wilt hierbij meerwaarde creëren? Weee Nederland is een collectief terugname systeem dat bij de overheid is geregistreerd. Namens producenten en importeurs geven wij uitvoering aan de eisen in de Nederlandse vertaling van de Europese WEEE-richtlijn. Weee Nederland doet dit op een manier die meerwaarde voor mens en milieu brengt.

aanpak

Weee Nederland organiseert de inzameling en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA, ofwel e-waste) in Nederland voor de bij ons aangesloten producenten en importeurs. We werken samen met gemeenten, recyclingbedrijven en andere partners om dit te bereiken. In het proces zijn participatie, innovatie en efficiëntie kernwaarden. Ons doel is helder: meerwaarde voor elke schakel in de keten!

Het laatste nieuws

20-1-2017
Gemeentes

2017 is begonnen en wij zien uit naar alles wat voor ons ligt. We begonnen het jaar goed met twee nieuwe gemeentenpartners: Edam-Volendam en Landsmeer. Onze partner AEB Amsterdam is de nieuwe inzamelaar van AEEA in deze twee gemeenten. Inmiddels bedient Weee Nederland 72 gemeenten via onze partners. De hele lijst van gemeenten vindt u hier

16-12-2016

Nederland kent een wettelijke producentenverantwoordelijkheid voor importeurs en producenten van elektrische en elektronische apparaten. Dit is geregeld in de Nederlandse regeling 'Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur' (AEEA). Het blijkt dat nog lang niet alle Nederlandse producenten en importeurs voldoen aan deze wetgeving. De afgelopen tijd begon de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) actief te controleren op naleving van deze verplichting. Veel bedrijven hebben nog vragen: moeten we registreren, waarom registreren etc.

“Een zelfbedacht woord waarin onze waarden terugkomen”

Verpraksaam

Vernieuwend, praktisch en saamhorig. Dit zijn woorden die aangeven wat voor ons belangrijk is. Hoe wij willen denken en doen. Zij geven ons richting en laten zien wie we zijn. Alles wat we bedenken, moet praktisch toepasbaar zijn, vernieuwend en waardevol voor ons partners. Lees verder >