diensten aan u

U moet of wilt voldoen aan de eisen die de Nederlandse regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur stelt? En u wilt hierbij meerwaarde creëren? Weee Nederland is een collectief terugname systeem dat bij de overheid is geregistreerd. Namens producenten en importeurs geven wij uitvoering aan de eisen in de Nederlandse vertaling van de Europese WEEE-richtlijn. Weee Nederland doet dit op een manier die meerwaarde voor mens en milieu brengt.

aanpak

Weee Nederland organiseert de inzameling en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA, ofwel e-waste) in Nederland voor de bij ons aangesloten producenten en importeurs. We werken samen met gemeenten, recyclingbedrijven en andere partners om dit te bereiken. In het proces zijn participatie, innovatie en efficiëntie kernwaarden. Ons doel is helder: meerwaarde voor elke schakel in de keten!

Nieuws en inzichten

25-2-2019

Dit jaar, 2019, moet 65% van het gemiddelde gewicht dat aan elektrische apparaten in de afgelopen drie jaar op de markt is gezet, conform wet- en regelgeving worden verwerkt. Dat is de doelstelling uit de WEEE-directive, die is geïmplementeerd in de regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Meer afgedankte apparaten, ofwel e-waste moet worden gerecycled of hergebruikt. Om dit te bereiken overleggen productensystemen, brancheorganisaties, de NVRD, het ministerie I&W en andere stakeholders met elkaar.

Elektrische fiets
22-2-2019

De overheid ziet elektrische fietsen sinds 15 augustus 2018 als elektrisch apparaten. Dit legt bij producenten en importeurs een producentenverantwoordelijkheid neer: u moet voldoen aan de eisen die de Nederlandse regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur stelt. Verschillende grote producenten kennen deze wetgeving (En zijn inmiddels bij ons collectief aangesloten!), andere producenten weten dit nog niet of vragen zich af waarom ze moeten voldoen aan deze wetgeving.

“Een zelfbedacht woord waarin onze waarden terugkomen”

Verpraksaam

Vernieuwend, praktisch en saamhorig. Dit zijn woorden die aangeven wat voor ons belangrijk is. Hoe wij willen denken en doen. Zij geven ons richting en laten zien wie we zijn. Alles wat we bedenken, moet praktisch toepasbaar zijn, vernieuwend en waardevol voor ons partners. Lees verder >