Nieuws 20 april 2023

Wittenburg University bezoekt Weee Nederland

20 studenten van de Wittenborg University of Applied Science hebben op inspirerende wijze kennis en ervaring kunnen opdoen over de manier waarop Nederland  uitvoering geeft aan producentenverantwoordelijkheid.

Enthousiaste studenten uit de hele wereld hebben door Weee Nederland eigenaar Reint Sekhuis met een college een inkijk gekregen in circulaire ambities met betrekking tot elektronica. Na een inhoudelijke sessie over wet- en regelgeving voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV), is de visie hierop van Weee Nederland toegelicht. Het is niet alleen belangrijk om circulaire ambities te hebben, maar ook om deze via UPV te stimuleren én in de praktijk te brengen. Na de presentatie is dan ook uitgebreid stilgestaan bij de praktische invulling van circulariteit die Weee Nederland samen met Refurn heeft ingezet. Net zoals de sociale sorteercentra een onmisbare schakel zijn geworden in de e-waste keten gelooft Weee Nederland sterk in het bevorderen van hergebruik op een verantwoorde manier.

Zowel de rondleiding bij de sorteeractiviteiten van elektronica (e-waste) als de re-use activiteiten van zonnepanelen, laadpalen, onderdelen en CV-ketels maakten een grote indruk op de bezoekers. Voor de re-use activiteiten wordt nauw samengewerkt met het onderwijs, producenten en installateurs. De thema’s klimaat en grondstoffenschaarste zijn iets van alle landen en leeft ook sterk bij de studenten, zo was te zien. Na het college konden de studenten invulling geven aan de opdracht van Weee Nederland “hoe burgers meer bewust gemaakt kunnen worden van het belang van hergebruik en hoe dit te stimuleren”.

Heb je vragen over circulariteit en inzameling?

Heb je vragen over circulariteit en inzameling?

Neem dan gerust contact met ons op!

Neem contact op