11-3-2016
Gemeentes

Minder restafval, meer hergebruik door BEST-tas

In de gemeente Bronckhorst is de inzameling van de BEST-tas van start gegaan. Met de BEST-tas kunnen inwoners boeken (B), elektrische appa­raten (E), speelgoed (S) en textiel (T) inleveren. Ruim 500 huishoudens hebben een BEST-tas al meteen gevuld en aan de weg gezet. Medewerkers van Circulus-Berkel en sociaal werkvoorzieningschap Delta haalden de tassen op. De BEST-tas is een stevige tas van gerecycled plastic waarin de genoemde spullen kunnen. Spullen die nu nog vaak bij het restafval belanden. En dat is jammer, want het zijn waardevolle spullen die prima hergebruikt of gerecycled kunnen worden.