20-7-2015
Producenten

De WEEE-wetgeving in het kort

WEEE is de gangbare naam voor de Europese richtlijn die de inzameling en recycling van deze afvalstroom reguleert. In het Nederlands: Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten. Het registreren van AEEA is noodzakelijk.