4-2-2016
Producenten

Check op Put On Market

Het opgestelde controleprotocol moet het Put On Market volume dat producenten opgeven verifiëren. Er is afgesproken dat alle systemen hetzelfde protocol zullen gebruiken. Producentensystemen zijn verplicht een dergelijk protocol uit te voeren, omdat zij aan de overheid moeten aantonen dat de opgegeven volumes juist zijn. Ook moeten systemen onderling uit kunnen gaan van de juistheid van gegevens, aangezien op basis van deze gegevens een clearing plaatsvindt.