Onze diensten

Wilt of moet u voldoen aan de voorwaarden van de Nederlandse regelgeving voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur? Weee Nederland is een collectief terugnamesysteem, geregistreerd bij de overheid. Namens fabrikanten en importeurs voldoen wij aan de eisen van de Nederlandse implementatie van de Europese WEEE-richtlijn. Mét toegevoegde waarde voor mens en milieu. Zie o.a. het plan voor het beter inzamelen van koelkasten op de Urgenda-site of lees de maatregel.

 

aanpak

Weee Nederland organiseert de inzameling en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA, ofwel e-waste) in Nederland voor de bij ons aangesloten producenten en importeurs. We werken samen met gemeenten, recyclingbedrijven en andere partners om dit te bereiken. In het proces zijn participatie, innovatie en efficiëntie kernwaarden. Ons doel is helder: meerwaarde voor elke schakel in de keten!

Nieuws en inzichten

22-5-2020
Producenten

We staan in [inst]ALLICHT, nummer 4. Het blad voor licht, architectuur en design. In het artikel komt Tronix lighting aan het woord. Ze vertellen over hun ervaringen met ons producentensysteem. Ook wordt er meer uitgelegd hoe de WEEE-wetgeving in elkaar zit en wat er onder de wetgeving valt. 

15-5-2020

Begin dit jaar brachten wij onze CO2-footprint in kaart. Hierbij maakten we gebruik van het reductiesysteem conform de CO2-Prestatieladder 3.0. In dit systeem komen de vier elementen inzicht, reductie, communicatie en deelname aan initiatieven naar voren. Inmiddels is ons CO2-Bewust certificaat, niveau 3 binnen en daar zijn we erg trots op.

“Een zelfbedacht woord waarin onze waarden terugkomen”

Verpraksaam

Vernieuwend, praktisch en saamhorig. Dit zijn woorden die aangeven wat voor ons belangrijk is. Hoe wij willen denken en doen. Zij geven ons richting en laten zien wie we zijn. Alles wat we bedenken, moet praktisch toepasbaar zijn, vernieuwend en waardevol voor ons partners. Lees verder >