diensten aan u

U moet of wilt voldoen aan de eisen die de Nederlandse regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur stelt? En u wilt hierbij meerwaarde creëren? Weee Nederland is een collectief terugname systeem dat bij de overheid is geregistreerd. Namens producenten en importeurs geven wij uitvoering aan de eisen in de Nederlandse vertaling van de Europese WEEE-richtlijn. Weee Nederland doet dit op een manier die meerwaarde voor mens en milieu brengt.

aanpak

Weee Nederland organiseert de inzameling en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA, ofwel e-waste) in Nederland voor de bij ons aangesloten producenten en importeurs. We werken samen met gemeenten, recyclingbedrijven en andere partners om dit te bereiken. In het proces zijn participatie, innovatie en efficiëntie kernwaarden. Ons doel is helder: meerwaarde voor elke schakel in de keten!

Nieuws en inzichten

12-7-2019
Producenten

Jan Huisman en Jeroen Westermann bundelden zes jaar geleden hun kennis, netwerk en ervaring en startten LED Group Europe. Bij organisaties en bedrijven inventariseren zij de huidige verlichtingssituatie, bespreken ze deze en doen ze een aanbieding voor energiebesparende LED-verlichting. In 2018 koos LED Group Europe voor producentensysteem Weee Nederland. Dit jaar adviseerden en plaatsten zij LED-lampen in de sorteerhal van Weee Nederland in Apeldoorn. Zowel LED Group Europe en Weee Nederland hebben dan ook een gemeenschappelijke deler: kwaliteit, prijs en duurzaamheid.

21-6-2019

Weee Nederland heeft samen met de andere Nederlandse producentenorganisaties een stimuleringsdeal gesloten met de leden van de metaalbranche MRF. Deze deal is onderdeel van het Plan van Aanpak 65% dat ten doel heeft om het inzamelpercentage van 65% voor afgedankte elektronica te behalen. De Metaalrecycling Federatie (MRF)-metaalbedrijven zullen voortaan het door hen ingezamelde e-waste separaat opslaan op hun werf, AEEA uit gemengde metaalstromen sorteren en AEEA laten verwerken door Weeelabex gecertificeerde verwerkers. 

“Een zelfbedacht woord waarin onze waarden terugkomen”

Verpraksaam

Vernieuwend, praktisch en saamhorig. Dit zijn woorden die aangeven wat voor ons belangrijk is. Hoe wij willen denken en doen. Zij geven ons richting en laten zien wie we zijn. Alles wat we bedenken, moet praktisch toepasbaar zijn, vernieuwend en waardevol voor ons partners. Lees verder >