Feiten
en cijfers

  • 2,3 kg elektrisch afval per hoofd van de bevolking per jaar komt in het restafval. 
  • Dat is tussen de 10 en 15 % van het elektrisch afval dat in de vuilniszak belandt.
  • Ca. 20 E-waste races (naast andere communicatie acties) staan op de planning voor 2018.
  • 65 mensen (fte) met een participatie afstand werken in onze sorteercentra, in de ICT ontmanteling, in de na verwerking en in de grootwitgoed ontmanteling.

 

Wat wilt u weten over e-Waste?

Hoe kan e-waste bijdragen aan SROI?

Met afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) kunnen gemeenten milieudruk verminderen, locatie(s) en middelen optimaal inzetten om afval in te zamelen en/of te sorteren en ontmantelen én hier Social return on investment (SROI) aan toe te voegen. Bekijk hier het filmpje dat wij maakten over het sorteren van e-waste door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat is nu eigenlijk e-waste?

E-waste is een andere benaming voor elektronisch afval (electronic waste). Dit zijn defecte en verouderde elektronische apparaten die worden weggegooid. Hierbij kunt u denken aan apparaten met een stekker of een plek voor een batterij. Andere namen voor e-waste zijn e-goed of heel officieel WEEE. Dat is de afkorting van ‘Waste Electrical and Electronic Equipment’ of in het Nederlands 'Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur' (AEEA).

Hoe geef ik met e-waste invulling aan mijn MVO-beleid?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) we horen het steeds meer. Het wordt ook wel aangeduid als de 3 P’s waarbij de P’s staan voor: People, Planet & Profit. Als producent, importeur of retailer van elektronische en/of elektrische apparaten liggen er kansen op MVO-gebied. U kunt er voor zorgen dat deze zo goed mogelijk weer worden ingezameld, gesorteerd en recycled aan het einde van hun levensduur.

Welke apparatuur valt onder WEEE-wetgeving?

De Europese WEEE richtlijn definieert een 10 categorieën elektrische en elektronische apparatuur (of EEE, Electrical and Electronic Equipment) die binnen de reikwijdte van de richtlijn vallen. In principe valt alle apparatuur die elektriciteit of elektromagnetische velden nodig heeft om haar primaire taak uit te voeren, binnen de reikwijdte.

Registreren of niet?

Producenten en importeurs van elektrische en elektronische apparatuur moeten zich registreren, zorgdragen voor inzameling en recycling in de afvalfase en de op de markt gebrachte en teruggenomen volumes rapporteren. Hoe weet u of u deze wettelijke verplichting heeft? U leest het hier.

Meest gestelde vragen

Regelmatig krijgen wij vragen van (potentiële) relaties. De meest gestelde vragen verzamelden wij. Vragen als: waar betaal ik voor, wat is de toegevoegde waarde van Weee Nederland en nog veel meer. Handig natuurlijk, als u een zelfde vraag hebt. Nieuwe vraag? Bel of mail ons gerust.